Red Hats Limbourgh
What Fun ? Whose Fun ? Girls just want to have fun !
Best Viewed Scherm 1280x1024
14 maart 2019 - bezoek aan de St. Servaas in Maastricht ....
Welkom op onze Website
Last updated 17 februari 2019 Verandering: fotopagina en weblog
De   Red   Hats   Limbourgh   is   een   officiële   afdeling   van   de Red   Hat   Society,   een   organisatie   van   vrouwen   ouder   dan 50   jaar,   in   1998   opgericht   in   de   Verenigde   Staten   door   Sue Ellen    Cooper.    Het    ontstaan    van    de    Red    Hat    Society    is geïnspireerd   door   het   gedicht   “Warning”   van   de   Engelse Jenny   Joseph.   Het   is   een   informele   organisatie,   waarbij niets hoeft en alles mag.
Plezier    maken    en    genieten    is    onze    hoofdverantwoordelijkheid.   Voor    deelnemers    geldt    slechts    één absolute   verplichting:   het   dragen   van   een   rode   hoed   en   paarse   kleding.   Deze   verplichting   wordt wereldwijd   nageleefd.   Enthousiastelingen   die   jonger   dan   vijftig   zijn,   onderscheiden   zich   door   het dragen van een roze hoed. Onze    chapter    is    op    5    oktober    2005    opgericht    door   Annette    Pieterman    en    al    is    onze    standplaats Roermond,   we   bestrijken   geheel   Limburg   en   nog   ver   daar   buiten.   Met   de   andere   afdelingen   binnen Nederland,   wordt   een   nationaal   netwerk   onderhouden   wat   tot   vrolijke,   rood   paars   gekleurde   adellijke ontmoetingen leidt. Onze   hoofdverantwoordelijkheid   is   plezier   maken!   Wij   zien   de   “Red   Hat   Society”   als   een   kans   voor hen   die   hun   hele   leven   diverse   verantwoordelijkheden   thuis   en   in   de   gemeenschap   hebben   gedragen   en die   nu   zo   af   en   toe   eens   even   vaarwel   te   zeggen. Wij   zijn   lid   van   de   Red   Hatters   om   plezier   te   maken   en te genieten. De   “Red   Hat   Society”   noemt   zich   een   desorganisatie   en   wij   zijn   trots   op   ons   gebrek   aan   regels   en voorschriften.   Samen   brengen   we   een   enorm   netwerk   tot   stand   van   vrouwen   van   over   de   vijftig   door ons met een rode hoed op, aan een te sluiten en vreugde en vriendschap te verspreiden onder ons. Misschien   hebt   u   al   iets   van   ons   gezien   in   diverse   TV   uitzendingen   en   publicaties   in   kranten   en tijdschriften.   Bij   het   plezier   maken   met   elkaar   doen   we   er   veel   aan   om   regelmatig   de   pers   bij   onze activiteiten te betrekken. Eind   februari   2005   stond   er   een   artikel   in   het   NRC/Handelsblad   over   de   Red   Hat   Society.   Naar aanleiding   van   dit   verhaal   is   de   Red   Hat   Society   in   Nederland   ontstaan.   Niemand   heeft   kunnen bedenken   dat   er   zoveel   vrouwen   geïnspireerd   zouden   worden.   Niet   alleen   in   Amerika   maar   over   de hele    wereld    zijn    vrouwen    enthousiast.    Wereldwijd    zijn    er    al    meer    dan    1    miljoen    leden.    Ook    in Nederland zijn er nu al meer dan 100 afdelingen actief. Voor diegenen, die het oorspronkelijke artikel in het NRC/Handelsblad willen lezen, klik  NRC Handelsblad Meer informatie:  www.redhatnederland.nl  of bij onze Amerikaanse moederorganisatie : www.redhatsociety.com of mail aan Queen Annette: queen@redhatlimbostars.nl